Sunday, June 12, 2011

Tidak semua wanita berhijab itu solehah tapi wanita yang solehah pasti berhijab. Jaga iman, jaga solat, jaga akhlak dan jaga aurat.   Dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan (Al-Hadiid 57:4) 

:)

No comments:

Post a Comment